RSS

ผู้นำแท้จริง (Authenticity Leadership) ที่เป็นข้าราชการดีๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

21 มิ.ย.

ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

เป็นโอกาสดีของผม ที่ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ” ให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมี คณะผู้บริหารการคลังของจังหวัดกำแพงเพชร (คบจ.)เป็นเจ้าภาพ และ ท่านคลังจังหวัดกำแพงเพชร คุณเจษฎา โพธิจินดา เป็นประธานการดำเนินงาน

สิ่งแรกที่ผมประทับใจ คณะผู้บริหารการคลังของจังหวัด คือ ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะเห็นการพัฒนาของจังหวัดกำแพงเพชร ได้คิดริเริ่มที่จะทำโครงการฯ นี้ขึ้น ทั้งๆ ที่ไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัดของการดำเนินงานตามปกติของแต่ละท่าน ซึ่งโดยทั่วไปผมมักจะพบว่า งานอะไรที่อยู่นอกเหนือตัวชี้วัดแล้ว ข้าราชการบางคนก็ไม่ให้ความสนใจที่จะทำ

แต่โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนี้ เป็นงานที่นอกเหนือภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งหน้าที่ปกติ คือ การบริหารการเบิกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัด นับเป็นโอกาสที่ทำให้ สำนักงานคลังจังหวัด ได้เรียนรู้ปัญหาความต้องการของชาวบ้าน ผู้ประกอบการรายเล็กๆ และมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้านมากขึ้น

ผมชื่นชมการทำงานของน้องๆ ที่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ ในสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรอย่างมาก ทุกคนทำงานกันอย่างทุ่มเท ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ตลอดระยะเวลาที่เตรียมงานมานานกว่า 2 เดือน และตลอดระยะเวลา 3 วัน ของหลักสูตรการอบรม ผมไม่เห็นน้องๆ เหล่านี้แสดงอาการเบื่อหน่าย เหนื่อยล้า ผมเห็นแต่รอยยิ้มของความสุข ที่น้องๆ มีให้กับชาวบ้านที่เข้ารับการอบรม ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึง ความตั้งใจที่จะให้สิ่งดีๆ กับชาวบ้าน

ผมตั้งคำถามในใจว่า อะไรคือแรงบันดาลใจ ให้น้องๆ เหล่านี้ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงานสูงเช่นนี้

ผมได้คำตอบอย่างชัดเจนในช่วงเวลา 3 วันว่า เป็นเพราะบทบาทผู้นำของหน่วยงาน ซึ่งก็คือ ท่านคลังจังหวัดกำแพงเพชร คุณเจษฎา โพธิจินดา ที่ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดตลอดเวลาถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริง (Authenticity Leadership) ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ รับผิดชอบ กล้าที่จะคิดและทำ ในสิ่งที่แตกต่าง และสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่สนใจว่าภารกิจนั้นจะทำให้ตนเองต้องทำงานหนักขึ้นกว่าที่มีขอบเขตความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ นอกจากนั้น ท่านคลังฯ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบทุจริต มิใช่เพียงเพราะว่าตำแหน่งงานของท่าน แต่เป็นเพราะว่า ท่านมีหลักการที่ยึดถือบนความถูกต้อง สุจริต ในความเป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่เสมอ

ท่านคลังฯ พูดกับผม ด้วยนำเสียงและแววตาที่ผมสัมผัสถึงความรู้สึกที่แท้จริงในก้นลึกของหัวใจท่านได้เป็นอย่างดีว่า “ในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านขอทำงานรับใช้ ตอบแทนบุญคุณในหลวงที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย ต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยที่พระองค์มิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ย่อท้อเลย”

ในด้านการบริหารคน ท่านคลังฯ ใช้หลักการบริหารงานที่ให้ลูกน้องทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้โอกาสในการแสดงฝีมือ ผลงาน ซึ่งการให้รางวัลจะเน้นที่ใครทำใครได้ มีแต้มสะสมไว้ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนขยันทำงาน และเห็นผลงานของตนเอง ผลักดันและพัฒนาให้ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ท่านคลังฯ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็น มีระบบการตัดสินใจที่ใช้หลักประชาธิปไตย ไม่ใช่เผด็จการ มีความเป็นกันเองกับลูกน้อง ใส่ใจในทุกข์ สุข ครอบครัวของลูกน้องทุกคน พยายามทำให้ความรู้สึกของ “บ้านและที่ทำงาน” มีระยะห่างน้อยที่สุด

ผมได้มีโอกาสพูดคุย บอกสอน น้องๆ ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ให้ดู สังเกตุ จดจำ และประพฤติปฏิบัติตามท่านคลังจังหวัดกำแพงแพชรให้ได้ เพราะทุกคนอยู่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านคลังฯ เสมอ หากเราทำงาน ด้วยหลักคิดที่ดี ทำงานดี มีความตั้งใจทุ่มเท ท่านคลังฯ ก็จะได้รับคำชื่นชมในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ในทางกลับกัน หากเรามีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสม ท่านคลังฯ ก็จะได้รับคำตำหนิ ในฐานะที่ดูแลลูกน้องไม่ดีด้วยเช่นกัน

ให้คิดเสมอว่า “เราคือร่างทรงของท่านคลังฯ” ทำงานติดต่อกับใครไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน หรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่น ให้คิดว่าเราเป็นร่างทรง ที่มีท่านคลังฯ มาประทับองค์เสมอ”

ผมเขียนบทความนี้ ด้วยความชื่นชมบทบาทผู้นำของท่านคลังจังหวัดกำแพงเพชร คุณเจษฎา โพธิจินดา และ ทีมงานสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร และอยากให้เป็นตัวอย่างที่ท่านผู้อ่านได้ศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเราเอง ให้มีความเป็นผู้นำที่แท้จริง มากยิ่งขึ้นต่อไป

ขอบคุณ ท่านคลังจังหวัดกำแพงเพชร และน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ที่ทำให้ผมรับรู้ได้ว่า ยังคงมีข้าราชการดี ๆ เหลืออยู่อีกจำนวนไม่น้อยในประเทศไทย

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 21, 2012 in Management

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: