RSS

หัวใจที่มุ่งมั่นของผู้ประกอบการ

20 มิ.ย.

ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

ผมได้รับเชิญจากท่านคลังจังหวัดกำแพงเพชร คุณเจษฎา โพธิจินดา ให้ไปบรรยายเรื่อง การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ ที่จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ประกอบการ ซึ่งมีตั้งแต่ ผู้นำและตัวแทนชุมชนวิสาหกิจต่างๆ ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป หัตถกรรม   ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ผู้ประกอบการในสาขาอาชีพอื่นๆ และครูอาจารย์ด้านการตลาด จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มีจำนวนรวมกว่า 100 คน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านวันชัย สุทิน ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ในการก้าวไปสู่จังหวัดที่มีความเข้มแข็งในฐานะผู้สร้างผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกโลกที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในอนาคต

ผู้เข้าอบรมบางท่านมีความรู้เพียงระดับชั้นประถมศึกษา บางท่านมีความรู้ระดับมัธยม และมีจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้สูงถึงระดับ ปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ถึงแม้จะมีความแตกต่างในคุณวุฒิการศึกษา แต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้ตลอดระยะเวลา 3 วัน ของการอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการ ก็คือ ความตั้งใจ ใฝ่รู้ ของผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน การเปิดใจพร้อมที่จะรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ภูมิหลังของแต่ละคน

ผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองด้วยความกังวลใจ ก่อนจะถึงวันที่ต้องเดินทางไปบรรยายว่า บนความแตกต่างของภูมิหลังทางการศึกษาและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม จะเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่ผมเน้นให้มีการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนความเห็น หรือไม่

แล้วผมก็พบคำตอบที่ว่า ความแตกต่างที่ผมกังวลเล็กๆ นั้น ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อการเรียนรู้เลย เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดกำแพงเพชรของพวกเขา และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน เป็นทั้งผู้พูดที่ดี และผู้ฟังที่ดี ทำให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ผมเห็นพัฒนาการที่สำคัญของผู้เข้าอบรมหลายท่าน จากสีหน้าและแววตา ที่มีความกังวลใจในธุรกิจที่ตนเองทำอยู่ ว่าจะทำการตลาดรับมือกับคู่แข่งได้อย่างไร จะทำการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร กลับเปลี่ยนเป็นแววตาที่สดใส มีประกายของความหวัง และความเข้มแข็ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ผมมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มจากหัวใจของผู้ประกอบการที่เข้าอบรม มีความสุขที่ได้ยินว่า เขาเห็นแนวทางที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง

ผมเขียนบทความนี้ไว้ เพื่อขอแสดงความขอบคุณทุกหัวใจที่มีความมุ่งมั่น ผมเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่า ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความไม่กลัวต่อปัญหาอุปสรรคใดๆ จะทำให้ทุกท่านสามารถก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่ฝันไว้อย่างแน่นอน

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 20, 2013 in Management

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: