RSS

ธุรกิจสำหรับเด็ก

06 ม.ค.


ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ผมได้ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ SMART SME วิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz โดยมีคุณปุ๊ก สมาพร ชูกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในประเด็น ธุรกิจสำหรับเด็ก จึงขอนำมาถ่ายทอดเป็นบทความให้ได้อ่านกันนะครับ

ถาม อาจารย์คะ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญของเด็กๆ นะคะ เพราะเป็นวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่ผู้ปกครอง และเด็กๆ จะได้เที่ยวเล่น เที่ยวชมไปในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ค่อยจะได้เปิดให้เข้าชมกันง่ายๆ ด้วยนะคะ อย่างในพื้นที่หวงห้าม และรักษาความปลอดภัยสูงสุด เช่น พื้นที่ของทหาร ก็จะเปิดให้เด็กๆ ได้เข้าชม นิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ พื้นที่เขตพระราชฐาน อย่างเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งอนันตสมาคม ก็จะเปิดให้ได้เข้าชม

สำหรับในต่างจังหวัด ก็จะมีกิจกรรมวันเด็กกันทุกจังหวัด ด้วยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนกันเลยนะคะอาจารย์ ถือเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กๆ ที่จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณพ่อ คุณแม่ และเพื่อนๆ ไปด้วยกันเลยนะคะ คำขวัญวันเด็ก ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบให้กับเด็กๆ ใน ปี 2557 นี้ ก็คือ “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” อาจารย์มีความเห็นต่อ การจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อย่างไรบ้างคะ

ตอบ ครับคุณปุ๊ก พอใกล้จะถึงวันเด็กของทุกปี เราก็จะเห็นแววตา และความกระตือรือร้นของเด็กๆ ที่อยากให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผู้ปกครอง พาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ กันนะครับ ก็ไม่เพียงแต่เฉพาะเด็กๆ ที่อยู่กับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองเท่านั้นนะครับ เด็กเร่ร่อนที่อาศัยพักพิงอยู่ในที่ต่างๆ ก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมสนุก และทำกิจกรรมในวันเด็กนี้ ในสถานที่ต่างๆ กับเขาด้วย ซึ่งผมว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้รับของขวัญ ของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดให้มีขึ้นกันนะครับ

คุณปุ๊กครับ อย่างที่เรารู้และตระหนักกันเป็นอย่างดีครับว่า “คุณภาพของเด็กในวันนี้ คือ คุณภาพของประเทศชาติในอนาคต” หน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเรา จึงไม่ได้มีหน้าที่ที่จะให้ความสำคัญกับเด็กๆ เพียงเฉพาะในวันเด็กแห่งชาติเท่านั้นนะครับ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่คอยกระตุ้นเตือนให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเด็กๆ

คำขวัญวันเด็กทุกปี ก็เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่คอยกระตุ้นเตือนให้เด็กๆ มีค่านิยมที่ดีงาม ที่ควรปฏิบัติ แต่ต่อให้คำขัวญวันเด็กดีเลิศเพียงใด ถ้าผู้ใหญ่ไม่ปฏิบัติให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างที่ดี ก็เป็นคำขัวญที่ไร้ความหมายนะครับคุณปุ๊ก

ผมขอยกตัวอย่างบางส่วนของคำขวัญปีนี้ ที่คุณปุ๊กได้กล่าวถึงในตอนต้นนะครับ  “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” เราในฐานะผู้ใหญ่ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ หรือในฐานะที่เป็นพนักงาน รวมไปถึง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ควรที่จะแสดงความเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ เห็น ว่า “ความกตัญญู ที่ดีงาม และถูกต้องเป็นอย่างไร”

เราสอนให้เด็กมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และผู้ที่มีพระคุณต่อเรา เราได้แสดงให้เด็กเห็นอย่างมากพอหรือยังครับ

ที่สำคัญ เราได้แสดงความกตัญญูต่อประเทศชาติ เราได้แสดงความกตัญญูต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อคนไทยทุกคนมาโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กันหรือยัง

การแสดงความกตัญญูต่อในหลวง ไม่ได้หมายถึงเฉพาะในวันสำคัญของพระองค์เท่านั้นนะครับ แต่ต้องมีความกตัญญูทุกวัน ด้วยการเดินตามรอยเท้าพ่อ ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอดี พอเพียง ทำในสิ่งที่ดีงาม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม นะครับ

ถ้าคุณผู้ฟังได้ชมละครชุดลูกไม้ของพ่อ ของไทยทีวีสีช่อง 3 ช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ อย่างเรื่อง ลูกหนี้ที่รัก ที่พึ่งจบไป ผมว่า หนังเรื่องนี้ได้สอนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อความพอดี และความพอเพียง ที่เป็นตัวอย่างที่ดี

ถ้าเราสอนให้เด็กๆ ลูกหลานของเรา รู้จักความพอเพียง รู้จักความพอดี เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ชีวิตของพวกเขาก็จะมีความสุข ไม่กระทำการทุจริต ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ประเทศไทยก็จะมีความมั่นคง ตามคำขัวญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ

ถาม อาจารย์คะ เนื่องในวันเสาร์นี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตลอดสัปดาห์นี้ รายการ SMART SME ก็จะพูดคุยกันถึง ธุรกิจบริการสำหรับเด็ก กันนะคะ คุณผู้ฟังจะได้รู้ว่า นอกจากสินค้าสำหรับเด็กๆ ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังมีธุรกิจบริการสำหรับเด็กๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สำหรับคุณน้องๆ หนูๆ กันอีกนะคะ อาจารย์ ก่อนอื่น ปุ๊กคงต้องขอถามอาจารย์ก่อนนะคะว่า ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก มีโอกาสทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

ตอบ ผมขออ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในประเทศไทย ที่รวบรวม โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557 นะครับ เขามีการคาดการณ์ว่า จะมีประชากรวัยเด็ก อายุ ต่ำกว่า 15 ปี ประมาณ 11.9 ล้านคน

มีอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติประมาณร้อยละ 0.4 ถ้าดูจากสถิติย้อนหลังจะพบว่า อัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศไทยได้ลดลง อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา คือ อัตราการเพิ่มของประชากรในระหว่างปี 2503-2513 เป็นร้อยละ 2.70 ต่อปี ระหว่างปี 2533-2543 เป็นร้อยละ 1.05 ต่อปี และระหว่างปี 2543-2553 ลดลงเหลือร้อยละ 0.77 ตามลำดับ

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะมีประชากรวัยเด็กลดลง เนื่องจาก อัตราการเกิดมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก อัตราการอยู่เป็นโสดเพิ่มมากขึ้น แต่งงานช้าลง มีบุตรน้อยลง รวมไปถึง แต่งงานแล้วไม่ขอมีบุตรเลย นะครับ

การที่มีประชากรวัยเด็กลดลง  ถ้าเรามองในภาพรวมที่เป็นตัวเลขของจำนวนฐานลูกค้าในอนาคต ก็อาจมองได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของขนาดตลาดที่จะเล็กลงเรื่อยๆ แต่เราต้องมองลงไปในรายละเอียดนะครับว่า สินค้าของเรา ไม่ได้ครอบคลุมเด็กทั้ง 10 กว่าล้านคน ในวัยเด็กยังแบ่งออกไปตามช่วงอายุ เพศ และสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอีกนะครับ

คำถามก็คือ คนกลุ่มไหนที่มีแนวโน้มจะมีจำนวนบุตรน้อยลง ผมว่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง ที่ไม่ได้เป้นเจ้าของธุรกิจ เป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ไม่ว่าจะในกรุงเทพ หรือ พื้นที่เมืองเศรษฐกิจต่างๆ กลุ่มคนเหล่านี้ เมื่อแต่งงานแล้วมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนบุตรลดลง

คำถามต่อมาก็คือ เรามองเห็นโอกาสอะไรบ้างจากการที่แต่ละครอบครัวมีจำนวนบุตรลดลง การมีจำนวนบุตรลดลงทำให้พ่อแม่ จะสามารถทุ่มเทค่าใช้จ่ายสำหรับลูกได้เต็มที่มากขึ้น ผมเชื่อว่า ครอบครัวที่แต่งงานและมีบุตร ล้วนมีบุตรที่เกิดจากความรักของพ่อและแม่ทั้งนั้น พ่อและแม่ก็จะทุ่มเทความรักให้กับบุตรของตนเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะครอบครัวสมัยใหม่ จะให้ความสำคัญกับพัฒนาการของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อคลอดออกมาก็จะให้ความสำคัญต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา อย่างเต็มที่

สิ่งที่เราจะเห็นเป็นโอกาสก็คือ พ่อแม่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีกำลังซื้อ จะเลือกเฟ้นหาสิ่งที่เขาคิด และเชื่อว่า ดีที่สุดสำหรับลูกๆ ของเขา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับเด็ก ไปจนถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาลูกของเขาให้พัฒนาการที่ดีที่สุด นะครับ

นั่นหมายความว่า ถ้าท่านผู้ประกอบการสินค้าหรือบริการสำหรับเด็ก ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อ ท่านต้องนำเสนอสินค้าและบริการ ที่มีคุณค่า มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีคุณประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ลูกค้าจ่ายให้มากที่สุด

ผมเชื่อว่า ความแตกต่างยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะมองเป็นอันดับต้นๆ สำหรับธุรกิจเด็กนะครับ แต่ความใส่ใจในรายละเอียดของความสะอาด ความปลอดภัย และมีความเป็นมืออาชีพ น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่พ่อแม่จะให้ความสำคัญ รองลงมาก็คือ อัตราค่าบริการ ความสะดวก และทำเลที่ตั้งของแต่ละสาขา ในการเดินทางมาใช้บริการนะครับ

ถาม อาจารย์คะ ถ้าเรามองเฉพาะในมิติของธุรกิจบริการสำหรับเด็ก อาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดได้มั๊ยคะว่า มีอะไรที่เป็นธุรกิจบริการสำหรับเด็กบ้างคะ

ตอบ เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่า “เด็ก ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ตัวเล็ก” นะครับ เด็กจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ทั้งโครงสร้างร่ายกาย พฤติกรรม อารมณ์ ความนึกคิดและจินตนาการ เด็กแต่ละวัยก็ยังมีลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆ แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้น การมีธุรกิจบริการสำหรับเด็กในแต่ละวัย จึงเป็นโอกาสที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กๆ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้แตกต่างกัน

พอพูดถึงธุรกิจบริการสำหรับเด็ก สิ่งแรกที่ผมจะคิดถึงก็คือ คลีนิค หรือโรงพยาบาลเฉพาะสำหรับเด็ก ซึ่งเราต้องการคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับเด็ก เข้าใจในพฤติกรรม จิตวิทยา และโรคที่เกิดขึ้นกับเด็ก เราจะเห็นว่า บางคลีนิคจะมีคนไข้เด็กรอคิวเยอะมาก เพราะคุณพ่อ คุณแม่ เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของคุณหมอเหล่านี้

ธุรกิจบริการสำหรับเด็กที่คิดถึงต่อมาก็คือ เนอสเซอรี่ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ยังต้องไปทำงาน ไม่มีคนคอยเลี้ยงลูกก่อนวัยเรียน ก็ต้องพึ่งพาเนอสเซอรี่ตั้งแต่ลูกมีอายุเพียง 2-3 เดือน ไปจนกว่าจะเข้าโรงเรียน เนอสเซอรี่ที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาการของลูกน้อย ก็จะได้รับความนิยมของกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อ

ธุรกิจบริการสำหรับเด็กที่ผมคิดถึงต่อมาก็คือ ร้านตัดผมสำหรับเด็กๆ นะครับ เราต้องรู้ว่า เด็กๆ อยู่นิ่งๆ นานๆ ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมีหมุนซ้าย หมุนขวา ยุกยิดตลอดเวลา จะให้มานั่งนิ่งๆ ให้ช่างตัดผมนานๆ จนกว่าจะเสร็จก็คงไมได้ ไหนจะกลัวกรรไกรตัดผม กลัวช่างดุ ร้านตัดผมสำหรับเด็กที่มีช่างมืออาชีพที่รู้ใจเด็กๆ และมีของล่อให้เด็กอยู่นิ่งๆ ได้ ก็จะได้รับความนิยมครับ

ธุรกิจบริการสำหรับเด็กที่ผมคิดถึงอีกหนึ่งประเภทก็คือ ศูนย์ว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็ก อายุตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเด็กนะครับ เด็กทารกจะได้สนุกสนานกับประสบการณ์การว่ายน้ำร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่ ในสระว่ายน้ำที่สะอาด มีสภาพแวดล้อมของน้ำที่ไม่เป็นอันตรายต่อทารกและเด็ก โดยครูฝึกสอนประสบการณ์สูง และเป็นมืออาชีพ

ถาม อาจารย์คะ วันนี้ในช่วงท้ายรายการ เราได้รับเกียรติจาก MyBeBe Spa สปาสำหรับเด็กนะคะ ซึ่งมีการให้บริการ วารีบำบัด ที่จะช่วยฝึกพัฒนาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเด็กทารก ไปจนถึง 2 ขวบ และยังมีบริการนวดผ่อนคลาย ตั้งแต่ การนวดตัว นวดหน้า และนวดศรีษะ สำหรับเด็กๆ อีกด้วยนะคะอาจารย์ 

ตอบ อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี ของการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับเด็กนะครับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ MyBeBe Spa เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ หรือ ครอบครัวชาวต่างชาตินะครับ ซึ่งลูกค้าจะให้ความสำคัญในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ รวมไปถึงเรื่องใหญ่ๆ อย่างมาตรฐานการให้บริการ ความสะอาด ความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำหรือไม่ อัตราค่าบริการของ MyBeBeSpa ก็อยู่ในระดับที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยินดีและเต็มใจที่จะจ่ายนะครับ

เพียงแต่บริการบางอย่าง อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ในการที่จะจ่ายให้กับลูกนะครับ เช่น การนวดตัว นวดหน้า และนวดศรีษะ คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจมองว่า ไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเด็ก

แต่ถ้าเราเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่า เด็กก็รู้สึกเมื่อย รู้สึกตึงเครียดกล้ามเนื้อ เป็นเหมือนผู้ใหญ่นะครับ แต่เด็กอาจจะไม่รู้วิธีการผ่อนคลายด้วยตนเอง ถ้าธุรกิจสามารถทำความเข้าใจกับพ่อแม่ ได้ว่า การนวดสำหรับเด็ก จะมีผลดีต่อพัฒนาการทางด้านจิตใจอย่างไร และมีผลดีต่อสุขภาพของเด็ก มีผลต่อการไหลเวียนของระบบของเหลวในร่างกายได้อย่างไร ก็จะช่วยให้ธุรกิจสปาสำหรับเด็ก ได้รับความสนใจและความนิยมจากพ่อแม่ เพิ่มขึ้นได้นะครับ

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 6, 2014 in SMEs Strategy

 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: