RSS

Monthly Archives: มีนาคม 2016

“เปิดใจรับฟัง” ธรรมาภิบาลสำคัญของผู้บริหาร

ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

 ผู้ที่เติบโตและก้าวขึ้นมาจากตำแหน่งพนักงาน จนเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ในเวลาที่รวดเร็ว ย่อมได้รับคำชื่นชมว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเก่งพอสมควร ถึงจะได้รับโอกาสก้าวหน้าดี ๆ เช่นนี้ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสอนผมด้วยประโยคหนึ่งที่อยู่ในความคิดของผมตลอดก็คือ “จะเป็นใหญ่ได้ ต้องนายดึง ลูกน้องดัน คนเสมอกันสนับสนุน” คำถามของผม ก็คือ จะทำอย่างไรให้คนสำคัญทั้งสามกลุ่ม ร่วมกันดึง ดัน และสนับสนุน เราได้ Read the rest of this entry »

Advertisements
 
1 ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 31, 2016 in Management

 

ป้ายกำกับ: ,

แนวคิดการพัฒนาหัวหน้างาน ด้วยหลักการ 4 สร้าง 4 คิด (ตอนที่ 2)

พัฒนาหัวหน้างาน บองมาเช่

ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

จากบทความที่แล้ว แนวคิดการพัฒนาหัวหน้างาน ด้วยหลักการ 4 สร้าง 4 คิด (ตอนที่ 1)  ผมเขียนนำเสนอไว้ถึงแนวทาง  4 สร้าง ที่เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน คือ สร้างคน สร้างทีม สร้างงาน และ สร้างคุณค่าต่อสังคม บทความนี้จึงขอเสนอ บทบาทของหัวหน้างานกับหลักการ 4 คิด

ความคิดถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของพฤติกรรม และ ความคิดถือเป็นทัศนคติ ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรม

ถ้าหัวหน้างานมีทัศนคติที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม ก็ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามมา

เพื่อให้หัวหน้างานสามารถแสดงบทบาทสำคัญในเชิงพฤติกรรม สำหรับ 4 สร้าง ได้ จึงควรมีหลักคิดที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน คือ 4 คิด ซึ่งประกอบด้วย 1) คิดดี 2) คิดร่วมมือ 3) คิดพัฒนา และ 4) คิดถึงลูกค้าและสังคม Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 25, 2016 in Management, SMEs Strategy

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

พลิกมุมคิด พิชิตใจลูกค้า

ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

ผมได้รับเกียรติจากเครือโรงพยาบาลธนบุรี ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ในโอกาสที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของโรงพยาบาลในเครือกว่า 20 แห่ง ซึ่งมีผู้บริหารของโรงพยาบาล และกลุ่มงานด้านการตลาดเข้าร่วมประชุมกว่า 120 ท่าน ผมมีเนื้อหาทางการตลาดที่ผมตกผลึกความคิด ที่นำไปใช้ในการบรรยาย และมีความประทับใจหลายอย่างเกี่ยวกับเครือโรงพยาบาลธนบุรี ที่ไว้ผมจะค่อยๆ ทยอยเขียนเรียบเรียงออกมาเป็นบทความให้ได้อ่านกันนะครับ

สำหรับบทความนี้ ผมอยากจะนำเสนอมุมมองอีกด้านเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจบริการ รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาล ที่ต้องมีบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 23, 2016 in Management, Marketing, SMEs Strategy

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

การตลาดอย่างไร แค่ไหน ถึงจะเรียกว่าใช่

ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME ท่านหนึ่งเคยคุยกับผมว่า “อาจารย์รู้มั๊ย ว่าผมเนี่ยเก่งการตลาดกว่าอาจารย์อีก ผมสามารถสร้างธุรกิจมีมูลค่าทรัพย์สิน เกือบพันล้านบาทได้ ทั้ง ๆ ที่ผมเรียนไม่จบ ป.ตรี” ผมก็ตอบเขาไปว่า ผมไม่ได้คิดว่าตัวผมเองเก่งอะไร ที่เขาเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาที่บริษัทนี้ ก็นับว่าเป็นโอกาสของผมที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อที่ผมจะได้เรียนรู้ ประสบการณ์ มุมมองดี ๆ จากผู้ประกอบการท่านนี้ ว่า ที่เขาบอกกับผมว่า เขาเก่งการตลาดน่ะ เป็นอย่างไร

ผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า นักการตลาดที่เก่งๆ น่ะ เขาต้องเป็นอย่างไร Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 7, 2016 in Marketing

 

สำรวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรด้วยคำถามง่ายๆ

ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน และ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ซึ่งเป็นข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ต้องจัดให้มีการสำรวจเป็นประจำทุกปี

ด้วยเหตุผลสำคัญในทางทฤษฎีพฤติกรรมองค์กร ก็คือว่า ถ้าบุคลากรมีระดับความพึงพอใจในการทำงานสูง และ มีระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรสูง ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนผลงานหรือประสิทธิผลขององค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดสำคัญตัวหนึ่งของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญต่อการดูแลบุคลากรให้มีขวัญกำลังใจในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 4, 2016 in Management

 
 
%d bloggers like this: