RSS

Tag Archives: การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความจำเป็นของธุรกิจ SMEs

ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

ชาว SME จะได้ยินอยู่เสมอว่า อยากจะให้ธุรกิจอยู่รอดจำเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ลองสืบค้นคำว่า “การพัฒนาผลิตภัณฑ์” หรือ Product Development ใน Google มีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความรู้ไว้มากมาย ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถสืบค้นได้

ในทางหลักการตลาด มีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 แนวทาง คือ 1) การสร้างนวัตกรรม (Product Innovation) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีวางจำหน่ายในตลาดเลย 2) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น (Product Improvement) และ 3) ผลิตทำขึ้นมาลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่มีจำหน่ายในตลาดแล้ว (Mee-too Products) Read the rest of this entry »

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 24, 2013 in Management, Marketing, SMEs Strategy

 

ป้ายกำกับ: , ,

 
%d bloggers like this: